Όροι ενοικίασης

Γενικοί όροι και παροχές

1. Παροχές
Στις τιμές περιλαμβάνονται:
• Δωρεάν παραλαβή - παράδοση σε όλο το νησί.
• Όλοι οι φόροι (24% ΦΠΑ & 0.5% τοπικός φόρος) για online κρατήσεις.
• Δωρεάν παιδικό κάθισμα, εφόσον υπάρχει κράτηση και διαθεσιμότητα.
• Για δίκυκλα και ΑΤV’s λάδι μίξης καυσίμου, κράνη καθώς και βαλίτσα αποσκευών η λάστιχα.
• Απεριόριστα χιλιόμετρα.
• Οδικός χάρτης, χρήσιμες πληροφορίες.
• Απλή Ασφάλεια προς τρίτους.

2. Προσόντα οδηγού
Ελάχιστο όριο ηλικίας οδηγού τα 18 χρόνια για την κατηγορία S, τα 23 χρόνια για οχήματα όλων των άλλων κατηγοριών εκτός των D,E,F όπου ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 25 χρόνια .
Άδεια οδήγησης Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες Ε.Ε.) ή Διεθνή (για τις χώρες που δεν υπάγονται στην Ε.Ε.) Για τις κατηγορίες D,E,F να έχει εκδοθεί τουλάχιστον πριν από 3 χρόνια και για τις υπόλοιπες τουλάχιστον πριν από ένα χρόνο.

3. Καύσιμα
Το όχημα επιστρέφεται με τα καύσιμα που έχει παραδοθεί. Σε διαφορετική περίπτωση ο ενοικιαστής επιβαρύνεται την διαφορά των καυσίμων. Δεν επιστρέφονται χρήματα σε περίπτωση παράδοσης περισσότερων καυσίμων.

4. Ελάχιστη Μίσθωση
Μία (1) ημέρα (24 ώρες). Για κάθε επιπλέον ώρα καθυστέρησης χωρίς έγγραφη παράταση, καταβάλλεται το 1/5 της ημερήσιας τιμής.

5. Παράταση - επιστροφή νωρίτερα
Ο ενοικιαστής μπορεί να παρατείνει την μίσθωση του μόνο εγγράφως. Σε περίπτωση επιστροφής πριν από το χρόνο λήξης της μίσθωσης δεν επιστρέφονται χρήματα.

6. Πρόστιμα
Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές κατά την διάρκεια της μίσθωσης βαρύνουν τον ενοικιαστή.

7. Ασφάλεια
Στις τιμές μίσθωσης περιλαμβάνεται η απλή ασφάλεια (για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες) προς τρίτους. Σε περίπτωση ατυχήματος ο ενοικιαστής επιβαρύνεται των ζημιών του μισθωμένου οχήματός και το κόστος των ημερών όπου το όχημα θα χρειαστεί για την επισκευή του.

8. Κάλυψη μη ασφαλισμένων ποσών
Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του, με Μερική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (C.D.W.), για την νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του οχήματος:
Α. Για τις κατηγορίες Α,Β,C,E στο ποσό των 750 € καταβάλλοντας το ποσό των 12 € ανά ημέρα ενοικίασης .
Β. Για τις κατηγορίες D,F στο ποσό των 900 € καταβάλλοντας το ποσό των 16 € ανά ημέρα ενοικίασης.
Γ. Για την κατηγορία S στο ποσό των 300 € καταβάλλοντας το ποσό των 6 € ανά ημέρα ενοικίασης.
Δ. Για την κατηγορία G1 στο ποσό των 400 € καταβάλλοντας το ποσό των 7 € ανά ημέρα ενοικίασης.
E. Για τις κατηγορίες M1,M2 στο ποσό των 400 € καταβάλλοντας το ποσό των 8 € ανά ημέρα ενοικίασης.
ΣΤ. Για τις κατηγορίες M3, M4, G2,G3 στο ποσό των 400 € καταβάλλοντας το ποσό των 10 € ανά ημέρα ενοικίασης.
Αν ο ενοικιαστής επιθυμεί να έχει Πλήρη Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (F.D.W.) τότε, θα πρέπει να καταβάλλει επιπρόσθετα ημερησίως το ποσό των 7 € για τις κατηγορίες A,B,C,E το ποσό των 9 € για τις κατηγορίες D,F.
Οι C.D.W. και F.D.W. δεν καλύπτουν ζημιές κατά την μεταφορά με πλοίο, κλοπή όλου ή μέρους του οχήματος ή απώλειας εξαρτημάτων του ή προσωπικών αντικειμένων πάνω ή μέσα σε αυτό, ζημιές που έχουν προκληθεί από αμέλεια, πρόθεση, φυσική καταστροφή, τρομοκρατική ενέργεια, αθέτηση όρων του μισθωτηρίου συμβολαίου ή από παραβάσεις του (Κ.Ο.Κ.), ζημιές που έχουν προκληθεί στις κλειδαριές, στα κλειδιά, στα ελαστικά, στους καθρέπτες, στο κάτω μέρος του αμαξώματος ή την οροφή καθώς και στο εσωτερικό του ή απώλεια εγγράφων του οχήματος ή απώλεια πινακίδων κυκλοφορίας.

9. Πολιτική ακυρώσεων
Σε περίπτωση ακύρωσης κράτησης, μέχρι και 7 ημέρες πριν την παράδοση του οχήματος ο ενοικιαστής επιβαρύνεται μόνο με ακυρωτικά τέλη 10 ευρώ και από 7 μέχρι και 2 ημέρες με το 50% της προκαταβολής του. Σε περίπτωση μη εμφάνισης ,τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα για την παραλαβή του οχήματος χωρίς προηγούμενη έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση, η κράτηση ακυρώνεται μετά από 1 ώρα και παρακρατείται το σύνολο της προκαταβολής.

10. Τρόποι πληρωμής
Οι κρατήσεις γίνονται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρήση καρτών Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners Club.

11. Μεταφορά με πλοίο
Απαγορεύεται η φόρτωση των αυτοκινήτων σε πλοία χωρίς την γραπτή έγκριση από το γραφείο μας.

12. Αναπροσαρμογές τιμών
Οι όροι και οι τιμές του τιμοκαταλόγου μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση μετά από σχετική έγκριση από τον Ε.Ο.Τ.