Αυτοκίνητα

ή παρόμοιο
1000 Manual 4 5
1 1 AC R/CD
ή παρόμοιο
1000 Manual 4 5
1 1 AC R/CD
ή παρόμοιο
1000 Manual 4 5
1 1 AC R/CD
ή παρόμοιο
1200 Manual 5 5
1 2 AC R/CD
ή παρόμοιο
1200 Manual 5 5
1 2 AC R/CD
ή παρόμοιο
1300 Manual 5 5
2 1 AC R/CD
ή παρόμοιο
1200 Manual 5 5
2 1 AC R/CD
ή παρόμοιο
1300 Manual 4 3
1 1 AC R/CD
ή παρόμοιο
1300 Automatic 5 5
2 1 AC R/CD
ή παρόμοιο
1600 Manual 5 5
2 2 AC R/CD
ή παρόμοιο
1500 Manual 5 5
2 2 AC R/CD
ή παρόμοιο
1400 Manual 5 5
2 1 AC R/CD Diesel
ή παρόμοιο
1200 Automatic 5 5
2 2 AC R/CD